Info Sekolah
Rabu, 24 Jul 2024
  • Terwujudnya Peserta Didik yang Beriman Bertaqwa Berakhlak Mulia, Unggul dalam Prestasi, dan Cinta Lingkungan

Daftar Siswa

Nama NIK Kelas
FAJAR FATUROHMAN 2316157/0082241010 X-9
BUNGA RAMADANI 2316118/0088462256 X-9
DWI CAHAYA ILHAM 2316146/0092647039 X-9
ARIL MAULANA 2316104/0087659136 X-9
DESI PERMATASARI 2316135/0081158103 X-9
ARDYA ZAHRA ZALYANTI 2316101/0085283924 X-9
ALFITRIYANI 2316088/0086940401 X-9
DELVAN ALI VEBISONO 2316132/0087418843 X-9
AIDA NURYANA 2316082/0069551783 X-9
DAFFA SAPUTRA 2316129/0078181742 X-9
DENY SETIAWAN 0083290035 X-7
DENDI ARDYANSYAH 0084822304/2316133 X-7
DAFFA AL HAFIZH 0088641501/2316128 X-7
AHMAD SOFIYULLOH 0076202665/2316079 X-7
ADITYA SAPUTRA 0085753376/2316071 X-7
ABDUL JAMIL 0077679280/2316066 X-7
ABDUL CASMUADI 0087175906/2316065 X-7
A.CAHYA FAIRUZ ROLANDA 0095969757/2316064 X-7
ADELITA FRANSISKA 2316067/0082656621 X-9
UDA EMI LLUL FATA 2316368/0088439149 X-9
TIAN FADLAN SYADIDAN 2316358/0086507931 X-9
SYIFA AULIA PUTRI 2316343/0088189972 X-9
YOHANA PATRICIA SIHALOHO 2316381/0085536498 X-1
WULANSARI 2316379/0083287175 X-1
VINA NIDAMARIANA 2316369/0081883301 X-1
TISTA IKASABRINA 2316362/0085022895 X-1
TALITA INDRIANI 2316346/0076711491 X-1
SYILVIANA DEWI 2316344/3088954272 X-1
SYARIFFUDIN 2316340/0083487490 X-1
SYAHRANI OKTAVIANI 2316339/0089234896 X-1
SUGIARTI 2316336/0076052002 X-1
SITI NURBAETI ZAKIYAH 2316332/0097676086 X-1
SINTA HAPSARI 2316326/0085213411 X-1
SELI JULIANA PUTRI 2316319/0081337323 X-1
SALSA NUR HIDAYAH 2316314/007471262 X-1
NURSANTI 2316270/0084771932 X-1
NUR ELINDA TRI HAPSARI 2316265/0086136867 X-1
ZAKY DARMAWAN 2316385 / 0073856350 X-5
NABILA RAMADHANI 2316251/0071553394 X-1
ZAKIYATUL MELIYAH 2316384 / 0084395025 X-5
MUTIARA DWI YULIA 2316248/0076546371 X-1
TIA AMELIA 2316356 / 0088155255 X-5
SYARIFUDIN 2316341 / 0089747275 X-5
MUHAMMAD IN’AM MUBAROK 2316238/0087177234 X-1
SAFRINA SULISTIANI 2316307 / 0076912100 X-5
RESTI FEBRIYANI 2316289 / 0088614415 X-5
REFI MEGA MUTIA 2316283 / 0089592611 X-5
RAHMA DESWINTA ARIYANTO 2316278 / 0078864674 X-5
RAFFI AZIS ROCHMATDAN 2316276 / 0088826929 X-5
NURHASANI 2316267 / 0079006113 X-5