Info Sekolah
Minggu, 16 Jun 2024
  • Terwujudnya Peserta Didik yang Beriman Bertaqwa Berakhlak Mulia, Unggul dalam Prestasi, dan Cinta Lingkungan

BUDIDAYA LELE PROGRAM KEWIRAUSAHAAN ROHIS SMAN 1 KERSANA

Minggu, 6 Agustus 2022 Rohani Islam (ROHIS) memanen hasil budidayanya berupa ikan Lele. Ikan Lele yang usianya lebih kurangnya 3 bulan 13 harian sudah sangat ideal untuk dikonsumsi dan berhasil dikumpulkan hingga mencapai 12 kg. Ikan Lele yang dibudidayakan dalam kolam menggunakan air yang berasal dari air wudhu. Konsep ini sengaja diterapkan untuk mengurangi keterbuangan air yang dipakai setelah berwudhu. “Dengan dimanfaatkannya air wudhu yang telah terbuang memberi nilai penghematan air dan kebermanfaatan untuk budidaya ikan Lele yang menanamkan kemandirian dalam berusaha. Budidaya ini juga bagian dari program Adiwiyata yang telah disusun untuk mewujudkan SMAN 1 Kersana yang hijau, bersih, dan rindang”, tutur Bu Iswati (Ketua Program Adiwiyata 2022).

Selama proses budidaya ikan Lele anak-anak diberi tanggungjawab untuk memberi makan secara rutin berdasarkan jadwal piket yang telah disepakati dan disusun bersama-sama. Selain itu juga, pembersihan kolam dilakukan secara berkala (1 bulan sekali) secara bersama-sama. “Dengan adanya budidaya ini, anak-anak lebih bertanggungjawab dengan tugasnya, menjalin kekompakkan dalam berorganisasi, serta menyatukan misi dalam menunaikan program kerja yang telah disusunnya”, tutur Ilman Nafi Nugraha R (Pembina ROHIS)

Budidaya ikan Lele akan terus berlanjut dan bertambah jumlahnya serta berusaha mencoba budidaya lainnya untuk kemandirian dalam berorganisasi.